Virksomhedsoplysninger:

KinesioloGi-Liv 

CVR: 39089890

Hjemsted: Bojsensvej 1A, 8751 Gedved

Regnskabsperiode: 1. januar – 31. december

Daglig ledelse og dataansvarlig/databehandler: Miriam Lund Hansen

Revisor:  Dueholm & Partnere

Websted: kinesiologi-liv.dk

Persondatapolitik:

Jeg behandler altid dine data i overenstemmelse med EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR), markedsføringsloven samt de til enhver tid gældende love i Danmark.

Hvis du er klient, behandler jeg dine data på denne måde:

Jeg fører papir journal, som opbevares i aflåst skab på klinik adressen
Din journal indeholder dit navn, adresse, fødselsdato (ikke cpr) dit telefonnummer, email samt de helbredsoplysninger, som du har givet til mig i forbindelse med dit besøg i klinikken.
Din journal slettes senest 3 år efter sidste anvendelse.
Du kan til enhver tid bede om at få slettet de oplysninger, som jeg opbevarer om dig.

Jeg anvender ikke cookies eller annoncer på min hjemmeside, men trafikken på min hjemmeside registreres af google analytics.

Jeg har indgået databehandler-aftale med One.com  (hjemmeside udbyder), terapeutbooking.dk og regnskabsprogrammet deniro.dk. Derudover med platformen til formidling af evt. nyhedsbreve: mailchimp.com