Posturologi

Videnskaben om kropsholdning

-er en forholdvis ukendt videnskab i Danmark. I Amerika, Frankrig og Italien er videnskaben accepteret af Universiteter, bl.a. l´Academie`de Medicine iFrankrig og American Academy of Neurologi.

Hverken vilje, massage eller træning kan regulere spændingen i dine muskler og dermed din kropsholdning

fordi spændingen/tonus styres af hjernen på baggrund af de oplysninger, der kommer fra kroppen. 

Den komplekse aktivitet i nervesystemet, som konstruerer kropsholdningen, får informationer hovedsageligt fra det indre øre, øjne og fra sensoriske muskler under fødderne. Desuden kan kæbedysfunktion påvirke din kropsholdning.

Ved hjælp af bla. øreakupunktur, rettes op på eventuelle skævheder i kroppen og smerter fjernes. Metoden er yderst effektiv og der er øjeblikkelig effekt.

 

 

Dine bevægelser er bevidste, men kropsholdningen er styret af din tonus (muskelspænding) som er ubevidst.

Vi kan holde os oprejste på grund af spændthed i bestemte muskler: de fasiske, som bruges til bevægelse og dels de toniske muskler, som støtter skelettet. De toniske muskler er udenfor vores viljes kontrol, musklerne reguleres udelukkende fra hjernen og afgør kroppens stilling (postur). Musklerne kan være hypertone (overspændte) eller hypotone (underspændte), hvilket påvirker kropsholdningen.

Vores toniske muskelspænding er det, der gør, at vi står, går og trækker vejret uden at vi skal tænke nærmere over det. Vi bevæger os altså delvist ubevidst, når først det er indlært, og det er denne ubevidste holdning, der viser hvor i kroppen problemerne skal findes og dermed også behandles.

Vores postur er summen af de informationer, vores sanser sender til vores hjerne, der derudfra danner et billede af, hvordan kroppen er placeret i rummet. Sidder vi, står vi, går vi? Har vi fast grund under fødderne? Det er sanser som syn, trykinformation på huden, under vores fødder og stræk information i huden omkring vores led, muskeludstrækning, trykføling i vores organer, information fra det indre øre, øjne, bidfunktion og meget mere, der sender information om, hvordan vi skal stå og bevæge os.

Med posturologisk behandling kan du påvirke alle disse informationer, så både muskler, led, psyke og din biokemi kommer i balance.

Posturologiske problemer:

 • Smerter:
  • Smerter i bevægeapparatet
  • Piskesmæld og hjernerystelse
  • Hovedpine og migræne
  • Musearm, golf- og tennisalbue
  • Smerter i nakke og lænd
  • Smerter i fødderne og fodstillingsproblemer
  • Neurologiske smerter som trigeminus neuralgi mm
 • Stress, depression og tristhed
 • Koncentrationsbesvær og følelsen af at være ”ved siden af sig selv”
 • Søvnløshed og træthed
 • Hormonelle ubalancer som barnløshed, menstruationssmerter mm
 • Synsforstyrrelser, øjensamarbejde og andre synsproblematikker
 • Balance i kroppen, transportsyge og svimmelhed
 • Og meget, meget mere.
slidgigt-akupunktur-posturologi

Kæbedysfunktion

Kan påvirke bla.:

 • Hormonsystemet, herunder menstruationscyklus, fertilitet, psyken, sult, mm.
 • Synet; øjensamarbejdet og de to hjernehalvdeles samarbejde, hvilket kan give koncentrationsbesvær og læsevanskeligheder, søvnproblematikker, psykisk belastning, mm.
 • Kropsholdningen som i ubalance kan give slid på knogler og led, tryk på nerver samt overspændte og belastede spændte muskler.
 • Det indre øre; balancesans og hørelse.
 • Centralnervesystemet: stressniveau, fordøjelse, åndedrættet, førligheden, smerteinformation og meget mere.
 • Fodstillingen og hvordan vi bevæger os.

Kæbe problemer

Stress, chok, traumer, kontrol, undertrykte følelser, nedsat mobilitet og inflammation forbindes med problemer i kæbeområdet.

Symptomerne kan begynde om natten, men er værst om morgenen. Det kan feks. være:

 • Nakkesmerter, nedsat evne til nakkerotatioin

 • Træthed

 • Ondt i kæbemuskler og kæbeled.

 • Skuldersmerter, tunge arme, følelse af tryk på skuldre.

 • Smerter i kun den ene side af kroppen.

 • Kvalme, at føle sig tåget om morgenen.

 • Øresusen med lave toner (ikke tinnitus). Kommer ofte fra muskelspændinger omkring kammeren og stigbøjlen i det indre øre.

 • Balanceforstyrret (ikke svimmelhed), tåget

 • Symptomerne kan tiltage ved spisning

Det indre øre - Vestibulum

Vestibulum forbindes ofte med balance- og svimmelhedsproblemer, men årsagen kan ligge andre steder.

Eksempler på problemer med det indre øre- årsagen kan som nævnt ligge andre steder:

 • svimmelhed
 • balanceproblemer
 • nedsat hørelse
 • hovedet placerer sig ikke i kroppens centerlinie
indre-oere-behandling-gedved

Øjnenes betydning for din kropsholdning

 

Spændinger i øjenæblet har  konsekvenser for din kropsholdning og kan give smerter i bevægeapparatet. Derudover kan øjenproblemer bevirke:

 • Øjenmuskulære problemer giver først og fremmest kognitive forstyrrelser såsom indlæringsvanskeligheder, hukommelses- og koncentrationsbesvær.

 • Ordblindhed, læsevanskeligheder og hyperaktivitet er også ofte relateret til øjenmuskulaturen og lateralitetsforstyrrelser.

 • Medfører ofte følelsesmæssige problemer i forhold til selvopfattelse og fører til angst, søvnløshed, depressioner og stress.

Har du f.eks.:

 • Et øje, som er begyndt a skele eller se til siden?

 • Et øje, som er begyndt at se op?

 • Får du ondt i øjnene, når du læser eller hen ad eftermiddagen?

POSTUROLOGISK BEHANDLING

Ved første konsultation forsøger vi sammen at finde årsagen til problemet og/eller smerter.

 

 Ud fra forskellige test, din historie, spørgsmål og test finder jeg ud af, hvilken del af det posturologiske system, der er udfordret.

Derefter kan jeg via øreakupunktur, posturologiske såler og/eller kraftige magneter, rette op på eventuelle skævheder i kroppen samt fjerne smerter.
Metoden er yderst effektiv og der er øjeblikkelig effekt.

 

Priser:

Posturologisk sål

Speciel fremstillet i klinikken til dig
800 kr

Betaling:

Bankoverførsel / mobile pay

FODENS STILLING

Foden bidrager med vigtige oplysninger, som har stor indflydelse på det posturologiske system.

Foden informerer om, hvor vægten er placeret på foden, via exteroceptive receptorer. Mekaniske fodproblemer som platfod, hulfod, valgusfod og varusfod ændrer fodens kontakt med gulvet, så foden fejlinformerer, hvilket bidrager til posturologisk dysfunktion. Foden er underlagt det posturologiske system, fordi foden tilpasser sig. Den kan kompensere for posturologiske problemer. Et primært posturologisk problem kan forvandles til et sekundært fodproblem.

Valgusfod

Valgus betyder, at et led drejer ind mod midten. Når det øverste hælben, talus, drejer ind mod midten, føres anklen ind i valgusstilling. Valgusstilling af hælknoglen medfører forfodsnedsænkning, tendens til platfod og kalveknæ.  Grundleddet i storetåen vil også med tiden indtage valgusstilling som konsekvens af at vægten falder for tidligt indad og sesamknoglen presses ud. Det medfører inflammation, smerter og den velkendte knyst ved storetåen, hallux valgbus. Senere kan 2. og måske flere tæer blive hammertæer.

Varusfod:

Varusstilling er et led, der drejer væk fra midten. Foden drejes ud, vægten presses dermed ud på ydersiden af foden. I ekstrem grad ses hulfod , hvor der kun trædes på hælen og forfoden. Knæene presses væk fra midten og hjulben kan forekomme.

Platfod:

Platfod betyder, at musklerne i foden er for slappe. Dette forværres af de fleste sko med svangstøtte.

 

I Posturologisk Behandling ser vi på fodtøj på en anden måde end de fleste. Det er vigtigt at fodtøjet sidder godt på foden. F.eks er klipklapper og lignende ikke godt. Men svang og sko der er som støbt omkring foden er heller ikke noget vi støtter op om. Det er vigtigt at foden selv kan arbejde og bliver styrket i hverdagen ved brug. Forhøjet svangstøtte forhindrer foden i at bevæge sig frit og gør musklerne dovne.

Posturologiske såler

Jeg laver personlige indlægssåler, der passer til netop dig og din krop.

Vi tester hvordan din sål skal være i forbindelse med en behandling, dog tidligst ved 2. eller 3. behandling. Det gør vi for at sikre, at sålen bliver så optimal som muligt.

 

 

BESTIL EN TID HOS KINESIOLOGI LIV IDAG